Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Xã Trà Vân

Chi tiết tin

Kế hoạch Triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội cấp thôn năm 2016 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã

KẾ HOẠCH Triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội cấp thôn năm 2016 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND huyện Nam Trà My về việc triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế xã hội cấp thôn, xã năm 2016 và các tiếp theo trên địa bàn huyện

Nay UBND xã Trà Cang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I.   Mục đích yêu cầu:

1.     Mục đích:

- Tổ chức điều tra thu thập thông tin tất cả các hộ dân cư trên địa bàn xã nhằm củng cố, xây dựng và hệ thống hóa số liệu từ thôn đến xã, làm căn cứ đánh già mức sống và quy mô của hộ dân cư trên địa bàn thôn xã.

- Phục vụ cho việc tính toán, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã, huyện.

2.     Yêu cầu:

- Thực hiện đúng quy trình thủ tục, điều tra đảm bảo, kết quả chính xác.

- Xác định được các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế- xã hội trên địa bàn xã.

II.   Thời gian thực hiện:

-  Thời gian thu thập thông tin trên địa bàn xã từ ngày 22/02/2016 đến 12/02/2016, cụ thể như sau:

TT

Thời gian

Người điều tra

Thôn được điều tra

Ghi chú

1

Tối 22/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Hồ Thái Hương

Hồ Ngọc Thuần

Thôn 1: Măng tong + Tak poc

Họp tại Măng tong

2

Trưa 23/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Hồ Thái Hương

Hồ Ngọc Thuần

Thôn 1: Ngọc nâm + Tu reo

Họp tại Ngọc nâm

3

Tối 24/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Bùi Ngọc Đoàn

Hồ Văn Đường

Thôn 1: Ngọc rổ+ Long ding+ Tak leng

Họp tại Long ding

4

Trưa 25/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Bùi Ngọc Đoàn

Hồ Văn Đường

Thôn 1: Long cheng

Họp tại Long cheng

5

Tối 25/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Hồ Văn Bủi

Hồ Văn Thông

Thôn 2: Măng tó

Họp tại Măng tó

6

Trưa 26/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 2: Tak rân

Họp tại Tak rân

7

Trưa 27/02/2016

 

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 3: Măng lâng

Họp tại Măng lâng

8

Tối 27/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 3: Tak pang

 

Họp tại Tak pang

9

Trưa 28/02/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 3: Tu hoap, Tak long, Mô ham

10

Trưa 03/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 2: Vân nai, Kiếp xoan

11

Trưa 04/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 4: Tu chân, Tak rí

Họp tại Tu chân

12

Tối  04/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 4: Tu du

Họp tại Tu du

13

Trưa 05/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 5: Tu lũy, tak tu, tak tâm, tak pét, măng tong

14

Trưa 09/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 5: Măng nùng, tu nấc, tak lang, tu prong

15

Tối 09/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 6: Tak giang, tak chai

16

Trưa 10/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 7: C72+ Xu xoa

17

Tối 10/03/2016

Thành viên tổ giúp việc

Thôn 7: Long do + thủy điện

Trên đây là kế hoạch chi tiết về việc triển khai điều tra, thu thập thông tin kinh tế xã hội cấp thôn, xã năm 2016 và các tiếp theo trên địa bàn xã Trà Cang.

Đề nghị các đồng chí được phân công nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch nêu trên.

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. Đảng ủy;                                                                                          CHỦ TỊCH

- Các ban ngành đoàn thể;

- Thành viên tổ giúp việc(theo QĐ số 08/QĐ- UBND);                         

- Lưu: VT, UBND.                                                   


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VÂN - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vân - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)