Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử Xã Trà Vân

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân xã Trà Vân tổ chức kỳ họp lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 18/8/2016, Hội đồng nhân dân xã Trà Vân tổ chức kỳ họp lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện - Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Trà Vân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã, các đại điểu HĐND xã khóa XI cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Hội, đoàn thể xã.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đã nghe Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQ VN xã trình bày các báo cáo và tờ trình: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2016, bổ sung nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016, phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã; Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết thông qua Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguồn tin: xã Trà Vân


[Trở về]

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ VÂN - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Vân - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)